Rodičovské združenie

Včera v 14:46 | Mgr.Gašparíková
Vážení rodičia,
hneď po prázdniných v utorok 8.1.2019 od 17:00 -18:30h sa bude konať individuálne RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE týkajúce sa výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za prvý polrok.
V triede budem k dispozícii už od 16:30h.
 

Oznam (21.12.2018)

Včera v 14:42 | Mgr.Gašparíková
Vážení rodičia,
v piatok 21.12. bude v škole divadelné predstavenie Popoluška, ktoré hradím z triedneho fondu (1,50 eur).
Po predstavení by sme si s deťmi v triede rady spravili vianočné posedenie.
Deti si môžu priniesť malé občerstvenie a zbalia si SJ, peračník, ŽK a zrkadielko.

Štvrtok 13.12.2018

Včera v 14:35 | Mgr.Gašparíková
Milí žiaci, každým dňom je vás v triede menej, dúfam, že sa čoskoro vrátite do školy.

Slovenský jazyk
- písanka - str.16/dokončenie strany, voľné riadky: písané u,U / Samo je maslo.
- str.17/celá, z toho 17/3 je na d.ú.
- čítali sme z nástenky a z nového prefoteného papiera, ktorý je aj na d.ú.
- do zadnej časti písanky 2 sme písali krátky prepis:
sila,Ela,osa,Ala,seje Malá Mila je sama. Má Emil málo (obr.hrušiek)?

Matemarika
- počítali sme príklady v pracovnom liste

Všetci chorobníci majú u mňa malé sladké prekvapenia, dnes sme s deťmi oslavovali moje meniny.

Prajem vám skoré uzdravenie.
 


Streda 12.12.2018

Středa v 17:25 | Mgr.Gašparíková
Milé deti, posielam učivo z dnešného dňa:

Slovenský jazyk
- do cvičnej písanky sme písali diktát (L,s,A,S,é,E,m,I,Samo,máj,sila,Milo,seje Emil je sám.)
- čítali sme z včerajšieho prefoteného papiera
- písanka str.15/5,6,7 16/1,2 po slabiky lu,Lú
- čítali sme z nového Vrabčeka
- v písanke 2 na str.22 sme písali cvičný odpis (slama,osolí,saláma,sám,osa,Samo,Ala,Milo Sisa sa smeje.)

Matematika
- počítali sme príklady v pracovnom liste
- učebnica str. 59

Prvouka
- str.16,17
- pani učiteľka vysvetlila pojmy: ambulancia,lekár,lekáreň,lekárnik,poliklinika,nemocnica,operačná sála,detský lekár,očný lekár,zubár...

Kto má záujem o pracovné listy, máte u mňa všetko odložené alebo ich môžem poslať po spolužiakoch.

Prajem vám pekný deň a hlavne skoré uzdravenie.

Utorok 11.12.2018

Úterý v 13:48 | Mgr.Gašparíková
Slovenský jazyk
- písanka - str.14/3
- voľné riadky: Emil je sám. Samo leje olej. Lea sa smeje.
- str.15/4 celé aj 3 riadky písanie
- čítanie z prefoteného papiera,ktorý je na d.ú.
- písali sme cvičný odpis: Samo má maslo. Je Sisa moja? Ema a ja jeme. Maja sama seje.
- v pracovnom liste sme trénovali veľké písané U,posledné 3 riadky sú na d.ú.

Etická výchova
- str.7

Matematika
- bleskovka
- učebnica str.58

Anglický jazyk
- učebnica str.24
- do malého zošita sme robili obrázkový diktát
- d.ú. str.46/3 vyfarbiť a
naučiť slová

Piatok 7.12.2018

Sobota v 21:41 | Mgr.Gašparíková
Milé deti, v piatok deti v škole prebrali:

Slovenský jazyk
- písanka str.12,13/4,5
- na d.ú. je str.13/6,7
- čítanie z prefoteného papiera, ktorý je aj na d.ú.
- pracovný list zameraný na I, dokončenie posledného cvičenia na d.ú.

Anglický jazyk
- do malého zošita si deti napísali vety:
Do you want the chocolate cake?
Yes,please.
Čokoládový koláč si nakreslili.
- učebnica str.22,23
- pracovný zošit str.18,19

Pekný víkend vám želám.

Mikuláš

7. prosince 2018 v 9:45 | Mgr.Gašparíková

Štvrtok 6.12.2018

7. prosince 2018 v 9:36 | Mgr.Gašparíková
Slovenský jazyk
- deti si našli na lavici darčeky od Mikuláša
- čítali sme z prefoteného papiera a robili v ňom úlohy
- skladali sme abecedu na známky

Matematika
- navštívil nás Mikuláš aj s čertom a anjelom
. robili sme úlohy v zošite
. písali sme Mikulášsku bleskovku príkladov

Výtvarná výchova
. deti vyrábali Mikuláša, Mikulášsku rukavicu alebo čižmu, kde používali vatu
. vyrábali sme Mikuláša na špajdli do kvetiniek

Streda 5.12.2018

5. prosince 2018 v 14:54 | Mgr.Gašparíková
Milé deti, posielam učivo z dnešného dňa.

Slovenský jazyk
- v cvičnej písanke sme písali cvičný odpis: Milo má málo obr. jablká. Je Ema malá? Moja mama je milá.
- písanka str.12/1,2
- čítali sme z prefoteného papiera, ktorý bol na d.ú.
- robili sme úlohy vo Vrabčekovi
- skladali sme kartičky s abecedou

Matematika
- počítali sme príklady do zošita
- učebnica str. 57
- súťažili sme a precvičovali ústne príklady

Pekný deň.

Utorok 4.12.2018

4. prosince 2018 v 18:03 | Mgr.Gašparíková
Milá Vanesska a Maroško, dnes sme v škole veľa opakovali a učili sme sa nasledovné:

Slovenský jazyk
- písali sme previerku,
- lúštili sme maxikrížovku vo Vrabčekovi,
. v cvičnej písanke sme písali krátky prepis,
- cvičili sme veľké S,ktoré majú deti na D.Ú. dokončiť,
. čítali sme z prefoteného papiera, ktorý majú deti čítať aj na D.Ú.

Matematika
- písali sme pracovný list na opakovanie,
- v učebnici sme dokončili stranu 55,
- začali sme stranu 56/1,2,3,4,
- deti majú na D.Ú. dokončiť stranu 56

Anglický jazyk
- do zošita som deťom nalepila novú slovnú zásobu, ktorú sa majú deti naučiť na D.Ú. (iba podčiarknuté slová),
- v učebnici sme počúvali príbeh na str.20,21 a urobili sme horné cvičenie na str.22,
- precvičovali sme v pracovnom liste farby

Prajem vám pekný zvyšok dňa.

Kam dál